City

Sjednice vijeća

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/58
Urbroj: 2171-02-17-1
Bale, 21.studenog 2017.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2017.

Sjednica će se održati dana 30.11.2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 3.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
2. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Bale–Valle za razdoblje 2017. – 2022. godine
3. Donošenje Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga“ d.o.o. Buzet
4. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2017.g.- 1.čitanje
5. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2018.g. sa projekcijom za 2019.g. i 2020.g.-1.čitanje
6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
7. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju
10. Informacija o dodijeli stipendije
11. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić

Napomena:
Materijali za točku 4. i 5. dnevnog reda dostavljeni su 15.11.2017. dok će se materijali za točku 7.dnevnog reda dostaviti naknadno