City

Sjednice vijeća

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/66
Urbroj: 2171-02-17-1

Bale, 14.12. 2017.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM
5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 22.prosinca 2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća u 2017.godini
2. Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2017.godinu sa izmjenama i dopunama Programa
3. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2018.godinu sa projekcijom za 2019. i 2020.godinu sa Programima
4. Donošenje Odluke o izlučivanju i prijenosu prava vlasništva  komunalnih vodnih građevina
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone - Paravia
6. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo - Colone - Paravia
7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
8. Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u Općini Bale
9. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Bale za 2018. godinu
11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Bale
12. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
13. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić

Napomena: Odluka pod točkom 9. dostavit će se naknadno
Plan razvojnih programa za Proračun i Izmjene Proračuna dostaviti će se  naknadno