City

Sjednice vijeća

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/38
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 30.05.2018.          

Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM
5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 07.lipnja 2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 20,00 sati.

Predlažem

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale

3. Donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle
a) Klasa: 320-01/18-01/51
b) Klasa: 320-01/18-01/52
c) Klasa: 320-01/18-01/53
d) Klasa: 320-01/18-01/54

4. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Bale-Valle
5. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade
6. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale
7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o najpovoljnijem natjecatelju
9. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
10. Vijećnička pitanja

 

Predsjednik:
Vedran Šetić