City

Sjednice vijeća

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-01/65
Urbroj: 2171-02-19-1
Bale, 07.prosinca 2019.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

Sjednica će se održati dana 20.12.2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća u 2019.godini
2. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2019.g. sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
3. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2020.g. sa projekcijom za 2021.g. i 2022.g. sa pripadajućim Programima
4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina
6. Donošenje Odluke o najpovoljnijoj ponudi za osnivanje prava građenja
7. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
8. Donošenje Odluka o prigovorima na prijedlog Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
9. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bale-Valle
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale – Valle
11. Plan rada i financijski plan poslovanja trgovačkog društva Forlanette d.o.o. za 2020.godinu 
12. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić