City

Sjednice vijeća

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/64
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 07.prosinca 2018.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):
    SAZIVAM
8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2018.

Sjednica će se održati dana 20.12.2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća u 2018.godini
2. Donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja priobalja San Polo Colone Paravia
4. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Bale za 2018.g. sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa
5. Prijedlog Proračuna Općine Bale za 2019.g. sa projekcijom za 2020.g. i 2021.g. sa pripadajućim Programima
6. Donošene Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina
7. Donošenje Odluke o prodaji i zamjeni nekretnina
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinanciranju naknade za pravo građenja
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za ostvarivanje prava građenja
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bale za projekt  „ Adaptacija i opremanje Društvenog doma u Golašu“
11. Donošenje Odluke o izradi drugih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote
12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora Općine Bale i MON PERIN d.o.o.
13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Bale za 2019. godinu
14. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg Općinskog vijeća Općine Bale 
15. Informacija Načelnika o darivanju potrebitih povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
16. Vijećnička pitanja

Predsjednik:
Vedran Šetić

Napomena: Prijedlog Odluke za točku 7. biti će naknado dostavljen