City

Oglasna ploča

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini

30.09.2019

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini

Potpore se dodjeljuju kroz šest mjera:

1. potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
4. sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenje inovacija u proizvodnju,
5. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
6. subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine.

Prihvatljivi korisnici potpora ovog Programa mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Bale-Valle izuzev trgovačkih društava kojima je općina Bale-Valle osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Iznimno, za potpore iz članka 5. i 6. ovog Programa korisnici potpore mogu biti slobodna zanimanja.

Potpore se ne odnose na pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) čija je osnovna djelatnost trgovina, ugostiteljstvo i poljoprivreda.

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog, uključujući vlasnika/cu.

Za više informacija o javnom pozivu slobodno se obratite u Općinu Bale-Valle, kontakt: 052/824-303.

Preuzimanje dokumentacije:
Program poticanja razvoja poduzetnistva za 2019 godinu
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
​Obrazac 1
​Obrazac 2
​Obrazac 3
​Obrazac 4
​Obrazac 5
​Obrazac 6