City

Oglasna ploča

Lista prvenstva za dodjelu stanova u najam

16.09.2019

Sukladno članku 22. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Općine Bale 04/13) objavljuje se Prijedlog Liste prvenstva koju je utvrdilo Povjerenstvo. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i obavljeno bodovanje u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči Općine Bale. Prigovor se podnosi načelniku putem Povjerenstva. Odluka načelnika po prigovoru je konačna.

>> Privitak za preuzimanje (u PDF formatu) <<