City

Oglasna ploča

Nacrt Odluke o prikupljanju komunalnog i biorazgradivog otpada

27.11.2019

Općina Bale-Comune di Valle objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Bale-Valle (dalje: Odluka).

 Savjetovanje traje od 28.11. do 16.12.2019. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 16.12.2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke  osobno na adresu Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale ili putem elektroničke pošte na adresu: dragan.lordanic@bale-valle.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Općina Bale

>> Obrazac za savjetovanje <<
>> Izmjena odluke <<
>> Obrazloženje uz Nacrt prijedloga Odluke <<