City

Oglasna ploča

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020

03.10.2019

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ISTARSKA
OPĆINA BALE
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 604-01/19-01/06
Ur.broj: 2171/02-19-1
Bale, 03.listopada 2019.

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima (Službeni glasnik Općine Bale br. 07/13) Načelnik  Općine Bale raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020

I. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju:
- studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Bale
- studenti koji imaju status redovnog studenta
- studenti koji imaju status izvanrednog studenta pod uvjetom da nisu u radnom odnosu
- studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.
 
II. Zainteresirani kandidati za dodjelu stipendija moraju priložiti sljedeće dokumente:
1. Prijava - obrazac
2. Potvrdu o upisu na fakultet, 
3. Uvjerenje o prebivalištu,
4. Preslik domovnice,
5. Preslik ocjena zadnje godine obrazovanja,
6. Preslik diplome sa natjecanja /državno i međunarodno/,
7. Potvrdu o smještaju u studentski dom ili potvrdu o podstanarstvu,
8. Potvrdu liječnika o teško bolesnom članu obitelji
9. Pismena izjava studenta da nije korisnik niti jedne druge stipendije ili potpore

III. Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendije je 21.10.2019.g.
Obrazac prijave i izjave preuzima se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale ili na web stranici www.opcina.bale-valle.hr

Prijave se podnose na adresu: 
Općina Bale 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg T. Bembo 1, 52211 Bale.

Načelnik 
Edi Pastrovicchio, v.r.
 

Dokumenti za preuzimanje

>> Obrazac izjave studenti 2019
>> Obrazac prijave studenti 2019