City

Oglasna ploča

Ponovna javna raspava 
o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

21.09.2019

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19: u nastavku: Zakon) i Zaključka načelnika Općine Bale KLASA: 022-06/19-01/131, URBROJ: 2171-01-19-1 od 20. rujna 2019. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u nastavku: ID Plana)

1. Javni uvid u prijedlog ID Plana trajati će 8 dana, od 30. rujna do 07. listopada 2019. godine, a moći će se izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, radnim danom od 09 do 12 sati te na mrežnim stranicama Općine Bale– www.opcina.bale-valle.hr
2. Javno izlaganje održati će se u četvrtak 03. listopada 2019. godine u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Bale.
3. Pozivaju se zainteresirane osobe za sudjelovanje u ponovnoj javnoj raspravi.
4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti do 07. listopada 2019. godine na: Općina Bale, Trg Tomaso Bembo 1, Bale ili osobno u pisarnici Općine Bale.
5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
6. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog ID Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga ID Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Dokumenti vezani uz obavijest

DPU GROTE II ID - 1_detaljna namjena povrsina_PP PJR
DPU GROTE II ID - 2A_promet_PP PJR
DPU GROTE II ID - 2B_elektronicke komunikacije_PP PJR
DPU GROTE II ID - 2C_energetski sustav_PP PJR
DPU GROTE II ID - 2D_vodoopskrba_PP PJR
DPU GROTE II ID - 2E_odvodnja otpadnih voda_PP PJR
DPU GROTE II ID - 3A_plan parcelacije_PP PJR
DPU GROTE II ID - 3B_uvjeti gradnje_PP PJR
DPU GROTE II ID - tekst_PP PJR