City

Oglasna ploča

Poziv na javni uvid - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

29.10.2019

POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU BALE-VALLE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Bale objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Bale izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bale (u daljnjem tekstu: Program).
Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 30. listopada do 14. studenog 2019. godine radnim danom od 9:00 h – 14:00 h u Općinskoj vijećnici i na internetskoj stranici Općine Bale www.opcina.bale-valle.hr te na LINKU

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (14. studenog 2019. godine) O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Bale u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Općinu Bale neposredno ili poštom na adresu Trg Tomaso Bembo 1, 52211 Bale ili na e-mail dragan.lordanic@bale-valle.hr , zaključno s 14.studenog 2019. godine.

Općina Bale-Comune di Valle

Program raspolaganja DPZ Opcina Bale
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljistem - Tablica
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljistem - Obrazac