City

Oglasna ploča

Rješenje o određivanju biračkog mjesta za Općinu Bale-Valle na predstojećim izborima

26.06.2020

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNO POVJERENSTVO VIII. IZBORNE JEDINICE

KLASA: 013-02/16-01/18
URBROJ: 0-20-53
PAZIN, 15. lipnja 2020.

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo VIII. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE BALE - VALLE

U VIII. izbornoj jedinici na području Općine BALE - VALLE određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. BALE,
PODRUČNA ŠKOLA JURJA DOBRILE,, DOMENICO CERNECCA 3

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BALE: ALDO NEGRI, BOBIĆI, BORGO, BRAIDA, BUJSKA ULICA - VIA BUIE, CASTEL, COLONE, CONCETA, CORTO BECHERA, ČUBANI, DOMENICO CERNECCA, FONDE, GROTE, ISTARSKA, JADRANSKA CESTA-STRADA DELL' ADRIATICO, LA GRISA, MAGRI, MATE BALOTE, NOVIGRADSKA ULICA - VIA CITTANOVA, PINO BUDICIN, PORTA NO, ROVINJSKA, SAN NICOLO, SAN ZUIAN, SANT'ELENA, SANT'ELIA, STANCIJA ČERNIBJEK, STANCIJA MENEGETI, TRG LA MUSA, TRG PALIH BORACA, TRG SANT'ELENA, TRG TOMASO BEMBO, UMAŠKA ULICA - VIA UMAGO, VAL DE SORBO, VAL DE TRINTINA, ZAGREBAČKA, GOLAŠ: GOLAŠ, PIŽANOVAC, KRMED: BELCI, KRMED, STANCIJA KANCELIRI, TOMANI

Predsjednik: Iztok Krbec