Obavijesti

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini

Potpore se dodjeljuju kroz šest mjera:

1. potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima - potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
4. sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenje inovacija u...

LAG "Južna Istra"

Obavještavamo zainteresirane da je LAG „Južna Istra“ dana 20.9.2019 objavio Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 07.10.2019. do 10.11.2019. godine

​OBLIK POTPORE: namjenska bespovratna novčana sredstava (paušalni iznos) za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje su navedene u Poslovnom planu,
​INTENZITET POTPORE: do 100% ukupno...

Ponovna javna raspava 
o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19: u nastavku: Zakon) i Zaključka načelnika Općine Bale KLASA: 022-06/19-01/131, URBROJ: 2171-01-19-1 od 20. rujna 2019. godine objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote (u nastavku: ID Plana)

1. Javni uvid u prijedlog ID Plana trajati će 8 dana, od 30. rujna do 07....

Javni natječaj 
za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Općine Bale na korištenje 
udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnine/prostora u vlasništvu Općine Bale na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro možete pronaći u nastavku.

Javni natječaj
Obrazac prijave na javni natječaj
Obrazac izjave o partnerstvu - dodjela nekretnina
Izjava o ispunjenim obvezama prema Općini Bale

Stranica 3 od ukupno 38 stranica  < 1 2 3 4 5 >  Last ›