Obavijesti

Uskrsni bonovi umirovljenicima, starijima od 65 godina i socijalno ugroženima

Općina Bale će i ove godine povodom Uskrsa dodijeliti poklon bonove u iznosu od 150,00 kuna umirovljenicima, osobama starijima od 65 godina  i socijalno ugroženima. Sredstva za Uskršnje poklon bonove osigurana su u okviru Socijalnog programa Općine Bale za 2019. godinu kojim su očuvana sva socijalna davanja iz prethodnih razdoblja. Podjela bonova vršiti će se u utorak 16.04.2019. godine dostavom na kućnu adresu a moći će se potrošiti u trgovini...

Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i o izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina u...

Objava biračima

Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske možete pronaći OVDJE.

Poziv na javni uvid - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU BALE-VALLE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Bale objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Bale izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bale (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog...

Poziv na davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
NAČELNIK-SINDACO
KLASA/CLASSE: 022-06/19-01/62
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 26.ožujka 2019.

Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18)  te čl. 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i počasti Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br....

Stranica 3 od ukupno 31 stranica  < 1 2 3 4 5 >  Last ›