Obavijesti

Lista prvenstva za dodjelu stanova u najam

Sukladno članku 22. Odluke o davanju stanova u najam (Službeni glasnik Općine Bale 04/13) objavljuje se Prijedlog Liste prvenstva koju je utvrdilo Povjerenstvo. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i obavljeno bodovanje u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči Općine Bale. Prigovor se podnosi načelniku putem Povjerenstva. Odluka načelnika po prigovoru je...

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za 2020.godinu

Općina Bale Valle

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
Načelnik-Sindaco
KLASA/CLASSE:400-06/19-60/
Urbroj/Numprot: 2171/02-19-1
Bale- Valle, 11. rujna 2019.

Na temelju članka 50. Statuta Općine Bale-Comune di Valle(Službene novine Općine Bale-Comune di Valle broj 01/2018), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV 
Za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Bale-Comune di Valle za...

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKO VIJEĆE-CONSIGLIO COMUNALE
KLASA/CLASSE: 021-05/19-01/47
URBROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 05.rujna 2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 13. rujna 2019. godine u sjedištu...

Općina Bale će sufinancirati troškove prijevoza srednjoškolcima

Općina Bale Valle

Općina Bale će i ove godine sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjih škola.

Učenicima ćemo sufinancirati 25 posto ukupnog iznosa odnosno razliku od pune cijene do iznosa koji subvencionira država a koji učenik plaća za cijenu karte u javnom prijevozu, za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju oni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Bale uz uvjet da...

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA

Općina Bale Valle

Zbog povećanog broja komaraca, na području Općine Bale provest će se suzbijanje komaraca zamagljivanjem. Akcija će se provesti u večernjim satima danas, 22. kolovoza 2019.

Upozoravaju se osobe s respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima. 
Mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca.

U slučaju lošeg vremena zamagljivanje komaraca odgađa se za slijedeći dan....

Stranica 3 od ukupno 37 stranica  < 1 2 3 4 5 >  Last ›