Obavijesti

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA

Općina Bale Valle

Zbog povećanog broja komaraca, na području Općine Bale provest će se suzbijanje komaraca zamagljivanjem. Akcija će se provesti u večernjim satima danas, 22. kolovoza 2019.

Upozoravaju se osobe s respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima. 
Mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca.

U slučaju lošeg vremena zamagljivanje komaraca odgađa se za slijedeći dan....

Javnu rasprava o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/113, Urbroj: 2171-02-19-1, od 12.kolovoza 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu
o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Grote

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu drugih Izmjena i dopuna Detaljnog plana ...

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Bale

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/112, Urbroj: 2171-02-19-1, od 12.kolovoza 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog Plana uređenja naselja Bale

1. Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan...

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
OPĆINSKO VIJEĆE-CONSIGLIO COMUNALE
KLASA/CLASSE: 021-05/19-01/41
URBROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 09. srpnja 2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 16. srpnja 2019. godine u...

Stranica 2 od ukupno 35 stranica  < 1 2 3 4 >  Last ›