Obavijesti

Rješenje o određivanju biračkog mjesta - vijeća nacionalnih manjina

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
OPĆINE BALE-VALLE

KLASA:013-03/19-01/02
URBROJ:2171/02-19-2
Bale, 18.04.2019.


Na osnovi članka 51. i 52. stavak 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bale-Valle donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA


Za područje Općine Bale - Valle određuje se biračko mjesto
U BALAMA - VALLE

- biračko mjesto br....

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/19-01/15
Urbroj: 2171-02-19-1
Bale, 09.04.2019.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 18.travnja 2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje...

Obavijest - izborno povjerenstvo

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ŽUPANIJA ISTARSKA - REGIONE  ISTRIANA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA OPĆINU BALE – VALLE
COMMISSIONE ELETTORALE
DEL COMUNE DI VALLE

OBAVIJEST  - AVVISO

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bale – Valle dežura :

La commissione elettorale della Commune di Bale – Valle è di turno :

6.4.2019., 7.4.2019. od/dalle 10,00 do/alle 14,00
8., 9., 10., 11., 12., 16. i 17.04. 2019. od/dalle 09,00 do/alle 15,00...

Stranica 2 od ukupno 31 stranica  < 1 2 3 4 >  Last ›