Obavijesti

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo Općine BALE - VALLE donosi

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2171/02-15-1

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU...

Rješenje o imenovanju biračkog odbora

KLASA: 013-03/15-01/01
URBROJ: 2171/02-15-1
Bale - Valle, 25. svibnja 2015.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: 001 - biračko mjesto br.16 - BALE-VALLE - Bale-Valle, Trg Tomaso Bembo 1 imenuju se:
1. MARTINA ŠESTAN - za predsjednicu
2. ESTER UDOVIČIĆ - za članicu
3. LORENA DRANDIĆ - za članicu
1. DORIANA DIDOVIĆ - za zamjenicu predsjednice
2. KRISTINA DRANDIĆ -...

Službeno priopćenje sa 4-2015. Sjednice

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 11. travnja 2015. godine

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

Službeno priopćenje sa 4-2015. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica je održana dana 17.04.2015.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 16,00 sati.
Sjednici je...

Službeno priopćenje

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Bale, 08. travnja 2015. godine 

Na temelju članka 86. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br.05/09 i 02/13) Predsjenik Općinskog vijeća Općine Bale donosi

 

SLUŽBENO PRIOPĆENJE
Sa 3-2015. Sjednice Općinskog vijeća Općine Bale
 

Sjednica je održana dana 07.04.2015.godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
Sjednici je...

Javna rasprava

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Bale Klasa: 022-05/15-01/52, Urbroj: 2171/02-15-1 od 10.travnja 2015.godine, nositelj izrade Općina Bale, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale objavljuje 

J A V N U    R A S P R A V U O  PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA ČERNIBJEK 

1. Objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja...

Stranica 30 od ukupno 34 stranica ‹ First  < 28 29 30 31 32 >  Last ›