Obavijesti

Javni natječaj

Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale (Službeni glasnik br. 09/07) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Bale od dana 24.ožujka 2015.g. Klasa:021-05/15-01/14, Ur.broj:2171-02-15-1
Načelnik  Općine Bale,  raspisuje


J A V N I      N A T J E Č A J

osnivanje prava građenja...

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/
Urbroj: 2171-02-15-1
Bale, 17.03. 2015.g.            
 
Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale  

Sjednica će se održati dana 24.03.2015. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
Predlažem


DNEVNI RED

...

Poziv

Općina Bale - Valle u suradnji s tvrtkom Sinapsa organizira u četvrtak, 19. ožujka 2015. u 18 sati u Palači Bembo, predavanje na temu:

''Sposobnost komunikacije za poslovne subjekte"
Predavač ove važne teme je mag. psych Vanja Prvulović.

Obzirom na aktualnost teme, nemojte propustiti priliku da prisustvujte predavanju.

preuzimanje dokumenta u pdf formatu

Javni natječaj

Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale (Službeni glasnik br. 09/07) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Bale od dana 10.veljače 2015.g. Klasa:021-05/15-01/08, Ur.broj:2171-02-15-1 Načelnik  Općine Bale, raspisuje


J A V N I      N A T J E Č A J

osnivanje prava građenja...

Poziv

Općina Bale, u suradnji sa  Savjetodavnom službom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske

Comune di Valle in collaborazione con il  Servizio di consulenza del Ministero dell'Agricoltura della  Repubblica di Croazia

     
POZIVA - INVITA

sve zainteresirane građane - vlasnike šuma na prezentaciju koja će se održati dana
 
tutti i cittadini interessati - proprietari di terreni forestali boschi alla presentazione che si terrà il giorno:

...

Stranica 31 od ukupno 33 stranica ‹ First  < 29 30 31 32 33 >