Obavijesti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Na temelju članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama (Službeni glasnik 1/99, 2/99, 4/04, 7/04, 9/07), članka 2. Odluke o načinu i uvjetima provođenja natječaja za prodaju nekretnina unutar naselja Bale, Golaš i Krmed (Službeni glasnik 4/04, 5/04, 2/08 ) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)  i Odluke Općinskog vijeća Općine...

Sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/
Urbroj: 2171-02-17-1
Bale, 26.06. 2017.g. 

 Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

 

    SAZIVAM

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 05.07.2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem

DNEVNI RED

1....

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima


Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Jedinice lokalne...

Sufinanciranje školskih udžbenika za šk. godinu 2017-2018

Općina Bale će za školsku godinu 2017./2018. sufinancirati nabavku udžbenika i školskog pribora za učenike OŠ Jurja Dobrile i OŠ Bernardo Benussi. Učenicima nižih razreda ( od 1. do 4.) dodijeliti će se novčani bonovi u vrijednosti od 400,00 kuna, a učenicima viših razreda ( od 5. do 8.) u vrijednosti od 500,00 kuna.

Roditelji mogu preuzeti bonove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale od utorka 4.srpnja 2017.godine.
Informacije se mogu...

Stranica 1 od ukupno 17 stranica  1 2 3 >  Last ›