Obavijesti

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Jedinstveni upravni odjel Bale objavljuje

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Bale

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o...

Javna rasprava o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Bale-Valle

Općina Bale na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13 ) obavještava javnost o održavanju  

JAVNE RASPRAVE
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Bale-Valle za razdoblje od
2017. do 2022. godine

Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Bale-Valle za razdoblje od 2017. do 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi od strane zainteresirane javnosti.

Rok u kojem javnost...

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Bale

Na temelju članka 8. Odluke o gospodarenju nekretninama (Službeni glasnik 1/99, 2/99, 4/04, 7/04, 9/07), članka 2. Odluke o načinu i uvjetima provođenja natječaja za prodaju nekretnina unutar naselja Bale, Golaš i Krmed (Službeni glasnik 4/04, 5/04, 2/08 ) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)  i Odluke Općinskog vijeća Općine...

Sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/
Urbroj: 2171-02-17-1
Bale, 26.06. 2017.g. 

 Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

 

    SAZIVAM

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 05.07.2017. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, s početkom u 19,00 sati.

Predlažem

DNEVNI RED

1....

Stranica 1 od ukupno 18 stranica  1 2 3 >  Last ›