Obavijesti

Poziv na javni uvid - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU BALE-VALLE

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Bale objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Bale izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bale (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog...

Poziv na davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i počasti Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA-REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA BALE-COMUNE DI VALLE
NAČELNIK-SINDACO
KLASA/CLASSE: 022-06/19-01/62
UR.BROJ/NUMPROT: 2171-02-19-1
Bale-Valle, 26.ožujka 2019.

Na temelju članka 55. Statuta Općine Bale-Comune di Valle („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18)  te čl. 15. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku dodjele javnih priznanja i počasti Općine Bale (Službeni glasnik Općine Bale br....

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/52, Urbroj: 2171-02-19-1, od 15. ožujka 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja općine Bale (u...

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog Plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/51, Urbroj: 2171-02-19-1, od 15. ožujka 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog Plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia

1. Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju...

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/53, Urbroj: 2171-02-19-1, od 15. ožujka 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“ (u daljnjem tekstu:...

Stranica 1 od ukupno 29 stranica  1 2 3 >  Last ›