Obavijesti

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/49
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 22.studenog 2018.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):
SAZIVAM
7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2018.

Sjednica će se održati dana 30.11.2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1....

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija

Općina Bale Valle

Po provedenom natječaju za dodjelu stipendija koji je bio otvoren od 03.listopada  do 19. listopada 2018.godine Načelnik Općine Bale Edi Pastrovicchio, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija donio je zaključak o dodjeli stipendija u iznosu od 800,00 kn odnosno 1.000,00 kn mjesečno redovitim studentima s područja općine Bale za akademsku 2018./2019. godinu i to: Borna Šetić, Erik Jakov Leko, Antonia Drandić, Andrea Vellico, Kristina...

Općina Bale dobila prvo reciklažno dvorište mobilnog karaktera sukladno Planu gospodarenja otpadom

Općina Bale Valle

Općini Bale je danas isporučeno mobilno reciklažno dvorište na kotačima od tvrtke Techno Win d.o.o. kako bi omogućili svojim mještanima bliži pristup reciklažnom dvorištu te odvajanje korisnog i problematičnog (opasnog) otpada.

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) otpada, plastike,...

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Bale Klasa: 022-06/18-01/165, Urbroj: 2171/02-18-1 od 27. rujna 2018.godine, nositelj izrade Općina Bale, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale objavljuje

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancije Meneghetti

Objavljuje se  Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana...

Stranica 1 od ukupno 27 stranica  1 2 3 >  Last ›