Obavijesti

Obavijest o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

Općina Bale Valle

Općina Bale će i ove godine sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjih škola u 25% iznosu, odnosno podmirit će razliku do punog iznosa mjesečne karte.

Pozivaju se učenici – putnici srednjih škola da se jave u Jedinstveni upravni odjel u svrhu ostvarivanja subvencije troškova prijevoza te da ponesu zahtjev sa odgovarajućom dokumentacijom ( potvrda o upisu u školu, presliku kupljene karte za tekući mjesec)....

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale


REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/
Urbroj: 2171-02-18-1
Bale, 30.08.2018.          

Na temelju članka 70. i 76.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale

Sjednica će se održati dana 07.rujna 2018. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 19,00 sati.

Predlažem
DNEVNI RED

1. Prihvaćanje...

OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA

Zbog povećanog broja komaraca, na području Općine Bale provest će se suzbijanje komaraca zamagljivanjem. Akcija će se provesti u  večernjim satima u petak 20. srpnja 2018.

Upozoravaju se osobe s respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima.

Mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca.

U slučaju lošeg vremena zamagljivanje komaraca odgađa se za slijedeći dan....

Rezultati izbora mjesnih odbora Golaš i Krmed

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 
ZA PROVEDBU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA 
MJESNIH ODBORA 
KLASA: 013-03/18-01/01
URBROJ: 2171/02-18-10
Bale, 15.07.2018. 
 
Temeljem članka 41. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale (Službeni glasnik broj 2/14), Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bale, utvrđuje i objavljuje slijedeće 

REZULTATE GLASOVANJA

1. Biračko mjesto...

Obavijest vinogradarima

Općina Bale Valle

Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze.

(Napomena : Vinogradari koji su već obavili drugo tretiranje to sada ne trebaju učiniti!)

Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći: Sumialfa 5 FL, Actara 25 WG, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 E,...

Stranica 3 od ukupno 27 stranica  < 1 2 3 4 5 >  Last ›