Obavijesti

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/52, Urbroj: 2171-02-19-1, od 15. ožujka 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bale

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja općine Bale (u...

Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog Plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/51, Urbroj: 2171-02-19-1, od 15. ožujka 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog Plana uređenja priobalja San Polo-Colone-Paravia

1. Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju...

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,114/18) i Zaključka Načelnika Općine Bale (Klasa: 022-06/19-01/53, Urbroj: 2171-02-19-1, od 15. ožujka 2019. godine), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „San Polo - Colone“ (u daljnjem tekstu:...

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bale

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), članka 5. Statuta Općine Bale („Službeni glasnik Općine Bale“ broj 01/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Bale za 2019. godinu, Načelnik Općine Bale objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez...

1. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA BALE 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 021-05/19-01/4 
Urbroj: 2171-02-19-1 
Bale, 21. siječnja 2019.

Na temelju članka 70. i 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/18):

SAZIVAM
1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale u 2019.

Sjednica će se održati dana 28.01.2019. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,30 sati.

Predlažem...

Stranica 3 od ukupno 30 stranica  < 1 2 3 4 5 >  Last ›