Obavijesti

Uskrsni bonovi umirovljenicima, starijima od 65 godina i socijalno ugroženima

Općina Bale će i ove godine povodom Uskrsa dodijeliti poklon bonove u iznosu od 150,00 kuna svim umirovljenicima, svim osobama starijima od 65 godina  i socijalno ugroženima. Sredstva za Uskršnje poklon bonove osigurana su u okviru Socijalnog programa Općine Bale za 2015. godinu kojim su očuvana sva socijalna davanja iz prethodnih razdoblja te su ujedno uvedena i nova. Podjela bonova vršiti će se u utorak 31.03.2015. godine dostavom na kućnu...

Javna rasprava

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) te članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12  ) i Zaključka Načelnika Općine Bale Klasa: 022-05/15-01/50, Urbroj: 2171/02-15-1  od 20.ožujka 2015.godine, nositelj izrade Općina Bale, Jedinstveni upravni odjel Općine Bale objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U
O  PRIJEDLOGU IZMJENA I...

Javni natječaj

Na temelju članka 2. i 6. Odluke o uvjetima ustanovljavanja i postupku natječaja za osnivanje prava građenja u svrhu stanovanja i obavljanja gospodarske djelatnosti na građevinskim česticama u vlasništvu Općine Bale (Službeni glasnik br. 09/07) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Bale od dana 24.ožujka 2015.g. Klasa:021-05/15-01/14, Ur.broj:2171-02-15-1
Načelnik  Općine Bale,  raspisuje


J A V N I      N A T J E Č A J

osnivanje prava građenja...

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Bale

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BALE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/
Urbroj: 2171-02-15-1
Bale, 17.03. 2015.g.            
 
Na temelju članka 12.  i  54.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bale (Službeni glasnik br. 05/09 i 02/13):

SAZIVAM
2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Bale  

Sjednica će se održati dana 24.03.2015. godine u sjedištu Općine Bale, Trg Tomaso Bembo 1, sa početkom u 18,00 sati.
Predlažem


DNEVNI RED

...

Poziv

Općina Bale - Valle u suradnji s tvrtkom Sinapsa organizira u četvrtak, 19. ožujka 2015. u 18 sati u Palači Bembo, predavanje na temu:

''Sposobnost komunikacije za poslovne subjekte"
Predavač ove važne teme je mag. psych Vanja Prvulović.

Obzirom na aktualnost teme, nemojte propustiti priliku da prisustvujte predavanju.

preuzimanje dokumenta u pdf formatu

Stranica 34 od ukupno 36 stranica ‹ First  < 32 33 34 35 36 >